Homborsund Nærmiljøsenter

Planene for utbygging av Homborsund Nærmiljøsenter på Løvikvarden er vedtatt tatt med i kommuneplanens arealdel. Resultatet av den offentlige høringen vil være klart i løpet av 2021.


Den lokale Jokeren i Homborsund trenger en fornyelse. I stedet for å "bare" bygge et nytt bygg med et tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser, ønsket matbutikken, Just Invest As og Gilje Byggrådgivning AS å benytte anledningen til å gjøre noe helt spesielt. I ethvert lokalsamfunn er lokalbutikken en sentral møteplass, og hovedvisjonen for planene for Homborsund Nærmiljøsenter er at det skal bli et sted for hele lokalbefolkningen.

Prosjektets status

Arbeidet med reguleringsplanen startet i oktober 2019. Foreløpig status i prosessen mot godkjenning av utbyggingen er at reguleringsplanen i mai ble lagt ut på høring med en høringsfrist 28. juni 2021. Pr. i dag venter vi på innspillet fra Agder Fylkeskommune som har fått utsatt fristen til 1. september.

Prosjektet består idag av 19 små eneboliger og 11 leiligheter. Mange av disse vil ha fantastisk utsikt mot Homborsundfjorden og fyret. Det er pr idag vanskelig å si noe om byggestart, men vi vil vite mye mer i løpet av høsten 2021.

Se gjerne vår presentasjon av mulighetsstudiet, laget av Trollvegg.

Se gjerne også bilder som viser hvordan området kan bli seende ut ferdig bebygd.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å ta en prat kan du ringe Bård Lund Jonassen på tlf. 40401599.

Reguleringsplan og saksbehandling

Grimstad kommune har lagt ut all info og dokumentasjon på nettet angående saksbehandling av Homborsund Nærmiljøsenter.


SKRIV UT


Utviklet av WebBusiness AS.
Alt innhold copyright © 2024 Just Invest AS.